Går nye veier for å spre kunnskap om nasjonalparken