Tyskerne hadde rundt 600 hester på Dombås under krigen