Privatpersoner kan få penger til å ta vare på kulturminner

foto