– En kjempeirritasjon at lokalbefolkninga skal lide for at storsamfunnet skal ut for å se på fin natur