Veronika skal øke data-kompetansen til kommuneansatte