Har du muskelkraft og en skuffe og synes det er helt greit å måke litt snø, men mangler evner med nål og tråd? Da finnes det sikkert noen i bygda du kan bytte litt tjenester med, tror Anett Haugen og Linda Berntsen.

Fint på cv'enDe to damene er nylig ansatt i 50 prosent stilling hver for å få igang en frivilligsentral i Dovre. De er lokalisert på Furukroken, der det allerede foregår en del aktiviteter på dagtid, for eksempel bowling, strikking og dataopplæring. Linda og Anett har hatt ansvaret for disse aktivitene i tre år nå, men da som frivillige. - Innsatsen som frivillige har nå ført oss ut i arbeidslivet, og det tror vi kan være løsningen for flere, forteller de to. Dersom du for eksempel er arbeidsledig og frivillig nærmest på fulltid vil du få det på cv'en din, noe Linda mener tar seg bra ut. At du har gjort en innsats istedet for å bare sitte og vente på en jobb. Men damene på frivilligsentralen presiserer at de absolutt er interessert i folk som ikke ønsker å binde seg til så mye også. De ser for seg en sms-varsling, der de som har registrert seg som frivillige får en konkret forespørsel de kan svare ja eller nei på.

- Vi ønsker å bygge opp en bank av folk og kompetanse, og etterhvert vil vi jo kjenne dem som er registrert hos oss, slik at vi vet hvem som kan bidra med hva, sier Linda.

Basert på frivillighetI utgangspunktet er intet oppdrag for stort, og intet oppdrag for lite, og hvem som helst kan melde inn behov for hjelp og / eller ønske om å hjelpe. - Vi må vurdere tilfeller der det hadde vært mer naturlig at folk betalte for å få en jobb gjort, sier Anett. Hun mener det er forskjell på å trenge hjelp til snømåking i noen uker fordi du har knekt foten, og å be noen male hele huset ditt. - Det er også et prinsipp at vi ikke skal gå kommersielle aktører i næringa, legger Linda til.

På frivilligsentralen kan en hverken kjøpe eller selge tjenester. Her er alt basert på frivillighet. Men det skal heller ikke koste noe å være frivillig, så dersom det trengs utstyr av noe slag, er det damene på sentralen sin oppgave å skaffe det. - Tar noen på seg å legge opp gardinene for noen som ikke kan sy, sørger vi for at det står en symaskin her, sier Linda. - En type oppdrag vi allerede har hatt er å følge pasienter på helsebussen, og da legger vi opp til at pasienten for eksempel spanderer middag på turen, supplerer Anett.

Faste samarbeidspartnereOgså lag og foreninger kan melde inn behov for hjelp, og frivilligsentralen håper etter hvert å knytte til seg faste samarbeidspartnere som for eksempel skoleklasser. - Vi begynte for to uker siden, så vi er helt i startgropa, men vi skal nå ut på en runde til ulike bedrifter og kommunale instanser, og selge oss litt inn hos dem vi mener det er naturlig å opprette et samarbeid med, forteller de. De har kontakt med tilsvarende sentraler andre steder i landet, og forteller at blant annet skoleklasser ofte tar på seg oppdrag, for eksempel med å lære eldre å bruke digitale verktøy, eller rett og slett som besøksvenner .- Det er også noe vi ønsker å formidle, sier Linda.

- En viktig oppgave for frivillige kan rett og slett være å dra på kaffebesøk, eller å ta med en ekstra passasjer neste gang du skal på fjelltur.