Årets Dombås-russ er klare til å bidra til Krafttak mot kreft, som bøssebærere under innsamlingsaksjonen i mars. Fordi det ligger en viss prestisje i å slå fjorårets innsamling, er det opprettet konto dit folk allerede nå kan overføre penger.

- Så langt har vi fått inn nesten 7000 kroner, forteller medlemmene i aksjonskomiteen.

Under informasjonsmøtet for de øvrige elevene, hadde de klistret lapper på et utvalg plasser, for å illustrere at en av tre nordmenn får kreft i løpet av livet.

- Alle kjenner noen de sikkert ønsker å gå for, sier komitémedlemmene, og oppfordrer folk som ønsker å være bøssebærere til å ta kontakt innen den 30. januar.

Årets innsamling har temaet Senskader av kreftbehandling.