Etter to år og 160 dugnadstimar vart den nye sykkelstien over fjellet endeleg opna