Ellen og sju andre produsentar støttar arbeidet for å etablere Gudbrandsdal Slakteri

foto