Arne «Castro» Haugerud leverte tilbake Dovregubben-prisen i sinne

foto