Avgrensar mengda folk på styrkerommet og stengjer Dombås symjehall

foto