Når to møteulykker har skjedd på samme strekning med kort tids mellomrom, tok Lesja og Dovre lensmannskontor affære og kalte inn til befaring. I desember 2017 frontkolliderte en personbil med en tankbil, der fører av personbilen omkom. Den 31. januar frontkolliderte en personbil og en lastebil, fører og passasjer i personbilen ble alvorlig skadd.

Tilstede på befaringen var politibetjenter fra Lesja og Dovre lensmannskontor, plan og trafikk fra Statens vegvesen og ambulansepersonell. Seksjonssjef i plan og trafikk, Hans Martin Asskildt forteller til Vigga at befaringen var på bakgrunn av tre ulykker som har skjedd siden 2013.

– Nå har vi vært i Kjøremsgrenda og sett på hva slags snarlige tiltak som kan gjøres. Dette er noe vi må ta med oss tilbake for å gjøre grundigere vurderinger på, sier han.

Vurderer nedsatt fartsgrense

Asskildt forteller at det kan komme vinterfartsgrense på den aktuelle strekningen eller anbefalt fartsgrense.

– Det ble diskutert om det skal bli en anbefalt fartsgrense på strekningen, og det tar vi med oss tilbake for å gjøre en vurdering på, forklarer han.

Hvorfor har dere ikke vinterfartsgrense nå?

– Det er et av tiltakene som vurderes. Når det gjelder disse to ulykkene, så er det for tidlig å konkludere om det er på grunn av fart eller ikke. Det er en egen ulykkesgruppe som jobber med årssakssammenhengen, sier han.

Et annet tiltak som vil bli vurdert er om det bør gjøres noe med kurvaturen og doseringen av veien.

– Noe bør gjøres

Flere i Dombås og omegn har fortalt Vigga at det er ei utsatt strekning. En av disse er Ole Romslo Traasdahl som bor på Vestsidevegen, bare noen kilometer unna der ulykkene fant sted. Torsdag skrev han på Facebook at noen må ta ansvar. Traasdahl er taktsmann og pendler mye i jobbsammenheng. Han mener at strekningen på Kjøremsgrenda er spesielt utsatt.

– Det må være noe med kurvaturen på stedet siden det skjer på samme strekning, mener han.

Traasdahl er enig med seksjonssjef Asskildt, at noe bør gjøres på strekningen.

– Personlig mener jeg at å sette ned fartsgrensen er et tiltak. Det har vært en veldig glatt vinter. Jeg ser ofte lastebiler som står i grøfta, forteller han.