På samme tid tenner bønder over hele landet bål, som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

- Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Derfor står vi her i dag, sier Ole Bjørner Flittie, leder i Lesja og Lesjaskog Bondelag.

Det er sterke meninger om temaet blant partiene lokalt, og bondelagene har invitert lokalpolitikere i begge kommuner til å holde appell.

- Landbruket i våre kommuner og resten av landet er ei næring med store muligheter. Det gjenspeiles den store satsningsviljen vi ser blant bøndene i dag; det bygges og utvikles i stor fart i både Lesja og Dovre. Dette potensialet tar ikke meldinga tak i; vi ser ikke virkemidlene som trengs for å bygge opp under denne satsningen og legge til rette for videre vekst og et landbruk styrket for fremtiden, sier Bjørnhild Vigerust, leder i Dovre Bondelag.