– Det betyr mye for dem som skal gjøre jobben på Lesjaskog brannstasjon, forteller brannsjef Åge Tøndevoldshagen.

Han uttrykker at det nåværende bygget som Lesjaskog brannstasjon bruker er i elendig forfatning. Nå er bussgarasjen som Lesja bilruter eier av interesse. Dette bygget ligger helt inntil dagens brannnstasjon, som også er en tidligere bussgarasje. Hvis en ny brannstasjon får gjennomslag hos Lesja og Dovre kommuner, betyr dette helt nye fasiliteter.

– Det blir vaskeområde for kjøretøyene, garderobe, oppholds- og debriefrom, treningsfasaliteter, garasjeanlegg for biler med mere. Bussgarasjen begynner å bli noen år,  men det er rimeligere å renovere dette enn å bygge et nytt bygg, mener han.

Per dags dato er det tilknyttet ni menn og en kvinne på Lesjaskog brannstasjon. Garasjeanlegget til Lesja bilruter bruker ble bygget i 2003.

Felles formannskap skal diskutere saken neste uke.

Dette mener arbeidstilsynet

11. oktober hadde Arbeidstilsynet tilsyn på Lesjaskog brannstasjon, for såkalt postalt tilsyn. Under tilsynet kom det fram at det ikke var tilfredsstillende forhold på Lesjaskog brannstasjon. Tilstede på tilsynet var Tøndevoldshagen, feier Knut Arne Berget og Kari Mork fra arbeidstilsynet. Disse punktene trakk Mork frem etter tilsynet på brannstasjonen:

  • Det er ikke tilrettelagt med garderober, slik at skifte fra arbeidstøy til brannbekledning, inkludert undertøy, skjer i vognhallen, som er uten ventilasjon. Undertøy og privat tøy eksponeres for dieseleksos for hver utrykning.

  • Det er ikke tilrettelagt med egen garderobe for kvinner. Det er en kvinne blant brannfolkene. Hun skifter sammen med de andre.

  • Det er en dusj på stedet, men denne er ute av funksjon. I praksis dusjer brannfolkene som er tilknyttet Lesjaskog brannstasjon hjemme etter endt oppdrag.

  • Det er ikke eksosavsug eller annen mekanisk ventilasjon i bygget.

  • Det er ikke bygningsmessig tilrettelagt for ren og uren sone.

Fare for kreft

Mork uttrykker at det har vært slike forhold i mange år på Lesjaskog brannstasjon, og hun viser til hvor viktig det er med tilfredsstillende lokaler.

– Det er viktig å ha ordentlige lokaler for fellesskapet og vasking av biler. Årsaken til at vi har tilsyn er fordi det er fare for kreft. Det er avgjort at det er økt risiko for kreft for brannkonstabler og feiere, forklarer Mork.

Hun forteller at hun har gitt brannstasjonen frist til neste år for gjøre noe med bemerkningene. Mork endret fristen, da hun fikk høre fra Tøndevoldshagen at det arbeides med nye lokaler. Hun forteller at dessverre er det flere brannstasjoner som har slike forhold på arbeidsplassen.

– Det er flere andre brannstasjoner som ikke har tilrettelagt for garderober, og ren- og uren-soner, svarer hun.

Ønsker å bytte lokale

Lesja bilruters bussgarasje har i dag plass til fire kjøretøy. Nå har Lesja og Dovre brannvesen fått tilbud om å kjøpe den for takst, som er 2,7 millioner kroner.

– De har sett på forskjellige alternativer for ny brannstasjon. Vi har gitt tilbud om at de kan kjøpe bussgarasjen. Det er et isolert bygg, sier daglig leder ved Lesja innkjøpslag, Ola Ulfsby Bottheim.

Han er glad for at garasjeanlegget er et alternativ forden nye brannstasjonen. Da kan Lesja bilruter stasjonere bussene sine på start- og sluttpunkt for rutene ved XL-bygget på Bjorli, som Lesja innkjøpslag allerede eier.

– Grunnen til det er at det er best økonomisk er at bussene er nært start- og sluttpunkt. Da unngår man mye unødvendig kjøring. Det er best for oss økonomisk og ikke minst mest miljøbevisst, forteller Bottheim.