De to dyrene var godt utenfor kjerneområdet på Dovrefjell. De har hatt tilhold ved Andbergshø siden romjulen. Mandag gikk de ned via Synstbøhovda, via skiløypa, skogsbilvegen og opp igjen mot fjellet.

Uvanlig tur

Tord Bretten i Statens Naturoppsyn forteller at rundturen er svært uvanlig. De to moskusene har lagt tilbake mange kilometer i løpet av relativt få timer, på tungt føre. Skiløypene har holdt vekten av moskusene, i løssnøen har de brøytet seg frem.

– Det hender seg at dyr som står på vinterbeite som de ikke er vant med, slipper seg ned skogen på denne måten, sier Bretten.

Trolig er dette to moskus som har holdt seg i vest-området av Dovrefjell siden november. Vanligvis er det om våren moskusen trekker ned til skogen på beite. Kollega til Bretten, Jon Nørstebø i SNO, kjører opp skiløypene i Årbogen, og har hatt moskusene under oppsyn.

– Jon mener det er en treårig okse og en voksen ku, og de er ofte sky overfor folk, forteller Bretten.

Bretten forteller om få lignende episoder, og ofte har moskuser på vintervandring trukket opp igjen når de kommer nær folk.

"Sightseeing" i Årbogen

Tommy Sønsterud i Lesja Fjellstyre var med Nørstebø og sporet moskusene mandag. Sønsterud forteller at de to dyrene har kommet ned fra Synstbøhovda via Eremittbua, fulgt skogsbilvegen et stykke, og sporene viser at de nå har gått oppover Lokkarvegen igjen.

Bretten forteller at de sist ble observert ved Karisetre, som ligger lenger opp i skogen inn mot Svartdalen bak Andbergshø. Han mener de nå er på tur inn i fjellet.

– Har vi flaks, krysser de Jora og forsvinner inn i fjellet, sier Bretten.

Tirsdag var Sønsterud i vegen for å se etter moskusene, da gikk de ved Andbergshø igjen.

Rolig moskus-år

Bretten kan ellers fortelle at 2016 var et svært rolig år med lite "tull" med moskusen.

– Vanligvis blir det påkjørt en kalv eller to av toget ved jul, men i år var det ingen. Vi avlivet kun én voksen okse i fjor, samt 4-5 syke kalver, forteller Bretten.

Skiløypenettet i skogen i Årbogen følger Joramovegen og nedre Baklivegen fram til Karisetre, og Øvre Baklivegen og Lokkarvegen tilbake.