På Hjerkinn sørger Martin for at isen er trygg: – Det er alltid en viss risiko ved å bevege seg på is

foto