Lesjinger og dovringer i karantene etter smitteutbrudd i Sør-Fron

foto