Et veldig sjeldent funn er gjort på et jorde i Dovre. En tutulus - eller et beltesmykke av bronse - ble nylig funnet med metallsøker av Roy Fjerdingby. Smykket kan være så gammelt som fra 1300 til 1500 år før Kristus. Bronse er noe av det første metallet som kom til Norge.

– Det blir vanskelig å slå dette, kulturhistorisk sett, sier fylkesarkeolog Lars Pilø, som kastet seg i bilen og reiste til Dovre straks han fikk høre om funnet.

Han forteller at det er utrolig langt mellom slike funn, og at det kun har vært fire lignende i Norge gjennom tidene.

– Og det femte funnet av en tutulus her på Østlandet, skyter Fjerdingby inn.

Omskriving av historien?

Pilø forteller at en vet lite om hvor lenge det har vært drevet jordbruk i Dovre.

– Men det gir oss litt å tenke på, for det var et uventet funn. Men vi vet at lengre ned i Gudbrandsdalen ved utarbeidelsen av ny E6 ble det funnet spor etter bosetninger fra både bronsealder og jernalder, men mye hadde blitt ødelagt av flom og jordskred gjennom tidene, sier Pilø.

Han håper at det nå kan dukke opp flere funn slik at en kan finne ut mer om livet her for 3500 år siden. Fjerdingby og Egil Bjørnsgård tar nå systematisk for seg jorde etter jorde, selvfølgelig med grunneiers tillatelse.

I god stand

Pilø, som har doktorgrad i arkeologi, roser Fjerdingby for funnet.

– Det er bra, Roy. Det er positivt at sakene blir reddet på dyrket mark, sier han, og legger til at han ikke er så begeistret for søking etter metall i utmark.

Tutulusen på Dovre har nok blitt flyttet fra opprinnelsesstedet siden jorda har blitt snudd og flyttet på gjennom flere hundre, ja flere tusen år. Men den var i utrolig god stand.

– Hadde den blitt truffet av plogen,

så hadde den tatt kvelden, sier Pilø.

– Ja, det var bra den ble funnet, sier Runar Hole, som også er arkeolog, og dro fra Trondheim for å være med og se på den sjeldne gjenstanden.

Ingen restriksjoner

– Hvor stort er dette funnet for dere, spør vi fylkesarkeologen.

– Jeg heiv meg i bilen og kjørte med en gang. Det var såpass spesielt at jeg kom i finskoene, ler Pilø og ser ned på skoene sine.

Han beroliger grunneieren med at det ikke vil bli gitt noen restriksjoner i forhold til bruken av jordet etter funnet.

– Nei, men nå må vi finne ut hva dette betyr, sier han før han haster tilbake til Lillehammer.

Han mener at tutulusen etterhvert vil bli utstilt på kulturhistorisk museum i Oslo, med mulighet for lokale utstillinger.

– Det hadde vært fint å få den tilbake til bygda, sier Fjerdingby.

– Det får bli i runde to, smiler Pilø, som forteller at det er ikke noe han kan bestemme.

– Finnerlønn? Det var lønn nok å finne den, sier Roy Fjerdingby, som synes det er moro å bidra til historien. Tutulusen er cirka fire centimeter i diameter og har en høyde på 15 millimeter. Bak er det merker etter et feste.
Slik ser tutulusen ut, med en spiss tut som stikker opp midt på platen. Den er dekorert med sirkelrunde striper og siksakk-mønster rundt i ring. Foto: Egil Bjørnsgård