– Mindre fokus på image, og meir på innhald, sa Børre Berglund. Dagmøtet i kommunestyret måndag var i hovudsak tilegna  jobbing med omdømmeprosjektet som Sel kommune har sett i gang.

Innleigd til inspirasjon og faglege innspel til komunestyret var Berglund, i følgje administrasjonssjef Mykletun en av dei beste på feltet omdømmebygging. Berglund har bakgrunn frå oppdrag med slikt for mellom andre Skatteetaten, Husbanken og Innovasjon Norge, samt fleire kommuner kringom i landet.

Les meir i papirutgåva av VIGGA.