Åtte millioner kroner blir brukt i dagligvarebutikker utenbygds av loringer hvert år. Nå er håpet å få flere av disse til å havne i kassa på Lora samvirkelag. Ellers blir det kroken på døra. Administrerende direktør Olav Rønningen og Jon Bekken fra Coop Innlandet tok forrige uke turen til et folkemøte på Lora. De hadde med seg den nedslående meldingen fra styret i selskapet. Omsetningen må opp innen 1. september for å unngå nedleggelse.Hvis 1,3 millioner av dagligvarekronene loringene bruker på andre butikker blir brukt på Lora, er det nok til å redde butikken, var meldingen de kom med

4000 færre

Stemningen på møtet var både lattermild og stille. Det er alvor. Det er ikke mange år siden forrige gang Coop Innlandet var på Lora med en dyster beskjed. Etter møtet i 2010 gikk omsetningen noe opp, men ikke nok. Per dags dato taper selskapet rundt en kvart million i året på butikken på Lora. Samlet tap de siste tre årene er over 670 000 kroner. Alle var enige om at noe må gjøres. Spørsmålet er hva. I 2005 var det 18 660 betalende kunder på Coop Marked Lora. Det samme tallet for fjoråret var 14 426. Rundt 120 husstander var invitert, på langt nær så mange var på møtet.

- Vi som er her bruker butikken, det er de andre vi må få med oss, var det mange som sa.

Færre småbarnsfamilier og flere eldre loringer er en av grunnene til at handelen synker.

- Vi kan ikke kjøpe mer enn det vi gjør, det klarer vi ikke å spise, var budskapet fra mange på møtet.

De fire medlemmene i butikkrådet fikk ansvar for å tenke ut noe som kan gjøre at omsetningen øker.

- Men vi må ha hjelp fra alle andre med gode forslag, sa Marit Tordhol, en av medlemmene i rådet.

Av forslag som ble drøftet er lørdagskafe og oppslag med omsetning på døra.

-Vi har råd

Berit Meiningen sitter, som hun sier selv, mellom barken og veden. Som styremedlem i Coop Innlandet og trofast kunde på butikken i 36 år.

- Da vi kom hit kostet epler og tomater 78,50 per kilo om vinteren. Og når vi tenker på hva vi tjente da i forhold til nå, har vi råd til å betale det maten koster i dag. Det som de har på Lora klarer seg til hverdags. Det er opp til oss å snu dette, Coop Innlandet kan ikke betale for vårt sosiale møtested, sa Meiningen.

Om butikken blir avviklet vil huset blir lagt ut for salg. Rønningen sier de ikke kjenner til butikker i deres distrikt som har klart å snu utviklingen.

- Hvis noen ønsker å drive butikk skal vi være nokså rundhåndet med å finne en leieavtale, sa Rønningen.

- Det hjelper ikke om alle handler på butikken uka som kommer. Det må være hver eneste uke, hver eneste måned i overskuelig framtid Vi må få til en ny spirit og en synlig forandring, sa Kjetil Rognerud, en av medlemmene i butikkrådet.

Bratt kurve opp

- Vi skylder kundene at vi er ærlige og reiser ut for å fortelle om situasjonen. Vi skylder dem åpenhet og en mulighet til å gjøre noe med situasjonen, sier Rønningen.

Styrevedtaket ble gjort i februar. Han synes stemningen på folkemøtet på Lora ikke var negativ, men tvert i mot konstruktiv og bra. Det er ikke alltid de blir like godt mottatt med slike budskap. Rundt 15 butikker har han vært med på å legge ned.

- Men vi har åpnet tilsvarende nye i samme tidsrom, sier Rønningen.

En bratt kurve opp er nødvendig for at butikken skal leve videre.

- Vi må en en omsetningsutvikling, sier han.