Han holder hovedtalen under festdagen på Hjerkinn, hvor det er ventet opp mot 5000 personer. I tillegg skal Folldals-vennene Toralv Maurstad og kona Beate Eriksen ha en dramatisert forestilling om Harald Hårfagre, også kjent som Harald Dovrefostre. Manuset er laget av scenekunstner Bergljot Bleken, som bor på Dovre.

Kulturelle innslag

Kun Borten Moe og Jonas Gahr Støre ble forespurt som hovedtalere på 17. mai.

– Støre hadde ikke mulighet. Bengt Fasteraune forespurte Borten Moe, som takket ja. Vi har ikke spurt andre kandidater, sier kulturkonsulent i Dovre Anethe Kleven.

Tre elever fra Dovre, Folldal og Oppdal skal også holde tale. Kulturskolene i de tre kommunene skal ha forestillinger, og muligens russen fra Oppdal. Hjerleid-russen er ikke forespurt om å være en del av programmet, bekrefter Kleven. Kor fra Oppdal, Folldal og Dovre og spelemannslag fra kommunene kan også oppleves på 17. mai på Hjerkinn.