Nå er alle skoleelevene tilbake i klasserommene

foto