Ragnhild Nysæther Skålgård tilbragte oppveksten på flere steder langs Dovrebanen, men de beste barndomsminnene har hun fra Fokstua stasjon.

Ragnhild vokste opp langs jernbanen på Dovrefjell: – Vi var et eget samfunn

I 1921 sto den siste jernbaneparsellen mellom Dombås og Støren ferdig. 2021 er dermed jubileumsår for Dovrebanen.