Turmålaksjonen i Lesja er i gang - Trimpoeng går ut