Fem drepte i trafikken i Innlandet hittil i år - Stor nedgang sammenlignet med fjoråret