foto

Lesjajenta som ble kjendis i Danmark

Johanne Norderhus ble født i 1864 på gården Nordistugu Norderhus i Lesja. Senere flyttet familien til Amerika og hun selv videre til Danmark. Hun kjempet for kvinners stemmerett, og er kjent både som forfatter, foredragsholder, samfunnsutvikler og ikke minst som driver av et stort helsesanatorium.