Kortprogram

Øyvind Frich seier at partiet nett har starta prosessen med nytt program, men presenterte på nominasjonsmøtet nokre flaggsaker, mellom anna etablering av treårig vidaregåande tilbod på Dombås, næringsutvikling og styrking av heimebasert omsorg. Dovre AP er også positive til samanslåing med nabokommunen Lesja, heiter det frå møtet.

Nokre "gamle" namn er med Frich på lista, og også eindel nye. Her er lista:

1 Øyvind Frich, Selvstendig næringsdrivende

2 Øyvind Frich, Selvstendig næringsdrivende

3. Ingvild Lystad-Larsen, Tannhelse sekretær

4. Ingvild Lystad-Larsen, Tannhelse sekretær

5. Johan Solli

6. Britt Elin Gråberg,

7. Brynjar Berge

8. Mette Eikeland

9. Stein Erik Voldengen

10. Elisabeth Stende Simonsen

11. Roger Elsrud

12. Inga Olea Taarud

13. Stein Løkken

14. Edith Bjørnsgaard

15. Kristian Simonsen

16. Irene Olsen Aavangen

17. Lars Amundgård

18. Anna Johansen

19. Rune Leren

20. Berit Haugen

21. Nils Gråberg

22. Lillian Olsen

23. Arild Dalseth

24. Sunniva Frich

25. Benjamin Larsen

26. Svanaug Weie

27. Håkon Bjerknes

28. Jertrud Trelvik