I helga arrangerte skikrinsen i Oppland hoppskule og krinshopprenn i Dovre. Utan ein einaste dovring.

- Kva er det med dovringane? Dei har jo moglegheitene, seier Torfinn Scheie frå Sør-Fron IL.

Han har vore med på dovrerenna sidan 2010, og i år er det toppnotering med tal på deltakarar. Men altså ingen deltakarar frå Dovre.

- Langrennsstyrte skigrupper

Scheie er trenar, eldsjel og pådrivar for hoppsporten i heile dalen, men greier ikkje å få med seg dovringane. Sjølv om, som han seier, Dovre har av dei beste hoppanlegga i Gudbrandsdalen.

Han har ein teori om at nedgangen for hoppsporten skuldast langrennsstyrte skigrupper i idrettslaga rundt omkring.

- Dei legg ned hoppbakkar i heile Gudbrandsdalen, og har ein ikkje anlegg, blir det ikkje rekruttering, meiner han.

Men noko forklaring på kvifor Dovringane med sine flotte anlegg utblir, har han ikkje.

Hopprenna, i helga foregjekk laurdag og sundag både i Klukkarhaugbakken og i Jøndalsbakken, og til saman deltok omlag 70 hopparar, frå Tormod skilag, Sør-Fron IL, Lensbygda, Søre Ål, Gausdal, Nansen, Tolga, Fåset og Alvdal. Og Lesja.

Lesjing i siget

For hoppar Håvard Kraugerud Rønningen (9) er frå Lesjaverk, og interessa skuldast kanskje ein over snittet ivrig far, Martin Rønningen, som styrte flagget i hoppbakken laurdag.

Klassekamerat til Håvar, Mateusz Marek  Klimczak (9), var med på hoppskulen også, saman med heile familien Kraugerud Rønningen, med Mamma Siv Reenaas Kraugerud og bestefar Johan Rønningen, i tillegg til småsystrene til Håvard, Silje (6) og Jenny (3). Og båe var utfor i hoppbakkene som var stelt i stand for hoppskulen. Vinstra-hopparen Kristian Brenden, som var med i verdenscupen på 90-talet, hadde instruksjonar til alle på hoppskulen.

Familieutflukt var det også for fleire, frå Sør-Fron kom Ola Brenden (5), som allereie før prøveomgangane vridde kneet sitt. Saman med bestemor Anne Brenden tok han ei pause medan skada vart vurdert.

Hoppdress, hjelm og alt anna er på stell, og han har nok plukka opp korleis ting skal gjerast av storebror Petter Brenden (11).

Og Ola har tru på at kneet blir i orden att fort.

Pappa Martin hjelper Håvard Kraugerud Rønningen (9) på med hoppskoa, klar for trening før prøveomgangane i Klukkarhaugbakken på Dovre laurdag. Foto: Lokalavisa Vigga
Torfinn Scheie frå Sør-Fron tek instruksjonen av hoppteknikk midt i bakken, når hopparane er på tur opp. Tørrtrening og "the real thing" har berre eit stillas mellom seg. Foto: Lokalavisa Vigga
Petter Brenden (11) og Tord Scheie (11) er snart klare for prøveomgangane. Foto: Lokalavisa Vigga
I satsaugneblinken i Klukkarhaugbakken laurdag. Flott vær og mange deltakarar gav god stemning. Foto: Lokalavisa Vigga