Disse bidrar til å løfte Lesja og Dovre langt over landsgjennomsnittet