Det opplyser NGR via SMS til de berørte, samt på sin hjemmeside.

– Det gjelder langs E6 på strekningen Tallerås bru til Dombås, inkludert Burmavegen og Dovre sentrum, sies det i meldingen.

Det blir ikke kjørt erstatningsruter, og neste rute for henting av restavfall er torsdag 22. februar.