Kommunene sa opp skadefellingslagene sine - nå er nye medlemmer på plass