Tiltaksplan for villrein - Dovre kommunestyre kritisk

foto