Paneldebatt i biblioteket: - Ingen skepsis til gamle folk