foto
Stor interesse rundt ein bil som dett. Foto: Marit Tynnøl

– Fire oldeborn, men ingen er søsken