Stor interesse rundt ein bil som dett. Foto: Marit Tynnøl

– Fire oldeborn, men ingen er søsken

På Lesjaskog barnehage er det dekt på til 90 personar, som blir servert sveler og anna godt.