NVE oppfordrer til å gjøre flomforebyggende tiltak

foto