Politidistriktene har 243 færre politifolk nå enn ved regjeringsskiftet

foto