På årsmøtet i Grimsdalsvegen SA onsdag ble avtroppende bomvokter Kjell Knarrum takket av, etter å trofast ha stilt opp med både billetter, siste nytt om viltet i området eller svar på alskens spørsmål fra fjellfarende i Grimsdalen.

Nesten sammenhengende i 18 år har Knarrum vært vokter av bommen ved Vegaskillet. På den tiden har han solgt billetter for nærmere fire millioner kroner for veglaget - og det uten så mye som et eneste øre feil i kassabeholdningen.

Berget 2017-sesongen

I 2017 kom det ny automatbom for Grimsdalsvegen på plass ved Eftansåe. Dermed ble det ikke lenger behov for vokter ved den manuelt styrte bommen. Likevel presiserer leder i veglaget at hadde det ikke vært for Knarrum, hadde sommersesongen blitt så som så for Grimsdalsvegen.

- Det ble estimert at vi hadde bruk som bomvokter i en tre ukers tid i starten av sesongen, og siden skulle automatbommen ta over. Dessverre hadde vi endel igangkjøringsproblemer med den nye bommen, og vi endte opp med å måtte spørre Kjell om å stille opp ut sesongen. Svaret vi fikk var det samme vi har fått de siste 18 årene. Kjell berget oss og sommersesongen, konstaterer leder Erik Talleraas.

Får bruke bomhuset

Veglaget bestemte seg derfor å gjøre litt ekstra stas på den nå pensjonerte bomvokteren, under sitt årsmøte onsdag 27. februar. Som takk for lang og tro tjeneste fikk han en hederlig tale med stående applaus fra møtedeltakerne, samt et maleri av Rondane laget av Inger Synnøve Killi. Ikke minst ble Knarrum - som er en fjellets mann - foræret nøkkelen til bomhuset som han har tilbrakt somrene i.  Om du tar turen til Grimsdalen i sommer, er det dermed ikke usannsynlig at du treffer på den blide pensjonisten - nå som kjentmann og buvokter.

Leder i Grimsdalsvegen SA, Erik Talleraas (t.v.), overakte Kjell Knarrum et maleri av Inger Synnøve Killi, som takk for lang og tro tjeneste. Foto: Bjørnhild Vigerust