Dovre kommune gir Dombås skiarena muligheten for å kreve løypeavgift for å finansiere tidligløypene som blir gjort klare. Dette har to år på rad blitt gjort ved at kunstsnø har blitt lagret over sommeren, for å få tidlig sesongstart. Prosjektet koster 300 000 kroner årlig. 50 000 av disse er kommunale kroner,  en støtte som vil forsvinne når prosjektet når går over fra forsøk til drift. Da må utgiftene dekkes på andre måter.  Kommunen viser til at det er lignende ordninger på Sjusjøen, Beitostølen og Trysil.

Innefor loven

Kommunen gir Dombås skiarena mulighet til å kreve betaling i perioden før en ordentlig natursnø er på plass, maksimalt til 15. desember. Skiarenaen kan også kreve betaling dersom de velger å tilrettelegge for å utvide sesongen på andre enden av vinteren. Dovre kommune mener Friluftsloven gir anledning til å gi eier eller bruker løyve til å kreve inn en avgift til et opparbeidet friluftsområde. Medlemmer i Dombås IL får trene gratis.

- Det er etter hvert akseptert at tilgang til skiløyper kan avgiftsbelegges når området og tidsrom er begrenset, og når allemannsretten i området ellers er godt ivaretatt, skriver saksbehandler i Dovre kommune, Berit Fiksdahl, i vedtaket.