Koronaepidemien stoppet kneoperasjonen, nå må Anne vente på ubestemt tid

foto