Mange har sett dyret, i Dovre sentrum og ved Fredheim. Agerup selv så det første gang ved den nye gangvegen mellom Toftemo og Texaco. Dette førte til flere kvelder og morgener på jakt etter et blinkskudd av rådyret. Til slutt lykkes han med å komme nært nok til å få bilder av det sjeldne dyret.

- Mens normale rådyr har god kamuflasje om høsten, har det hvite rådyret god kamuflasje om vinteren. Om det overlever er et stor spørsmål, sier Agerup.

Lett albino

Noen forskere mener rådyret har leukisme, som er en medfødt fysisk tilstand, det minner om albinisme. Leukisme fører til redusert pigmentering som kan føre til at dyret kan bli lysere eller delvis hvit.

Albinisme skyldes en genfeil som fører til redusert evne til å danne fargepigment.. Atle Mysterud, rådyrekspert og professor i økologi ved Universitetet i Oslo, sier til VG at rådyret er det man kaller delvis albino.

- Ekte albinoer har rød øyne, fordi de ikke har pigmenter i øynene. Albinorådyr er veldig sjelden, sier Mysterud til VG.

En hvit rådyrkalv er et sjeldent synt. Foto: Even Agerup
Kalven har ofte vært å se nært bebyggelsen. Foto: Even Agerup