I kommunestyremøtet torsdag ble det enstemmig vedtatt at kommunen skal forhandle med Lesja bilruter om kjøp av nytt bygg til Lesjaskog brannstasjon. Tilleggsforslag som ble vedtatt er at prisen ikke skal overstige 5,7 millioner kroner. Det er 1,3 millioner mindre enn rådmannens innstilling.

Det er planlagt at Lesja og Dovre brannvesen skal kjøpe bygget, og bygge det om til brannstasjon.

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen uttrykte i kommunestyret hvor viktig det er med en velholdt brannstasjon:

– Stasjonene og brannfolkene er utrolig viktig for bygda og nedover Romsdalen. Vi er første innsatsen ned mot Verma, sa han.

Bygget, som kan bli Lesjaskog brannstasjons nye bygg, eier Lesja bilruter og brukes som bussgarasje. Det er 15 år gammelt.

Kritisk

Kjell John Nyløkken redegjorde for seg med å si at å kjøpe en 15 år gammel garasje kan støte på utfordringer.

– Det huset er ikke bra. Jeg er skeptisk til å kjøpe det. Det blir ikke billig.