Utbrudd av lungebetennelse og viruset munnskurv er hovedårsakene til at så mange kalver døde i 2015. På sikt betyr det dårlige året lite for bestanden, opplyser Miljødirektoratet.

Tatt av toget

I fjor var det mange moskus som ble tatt av toget, dobbelt så mange som vanlig. Miljødirektoratet mener årsaken er uvanlig sein vår, som førte til at stort sett alle dyrene trakk ned fra fjellet.

For å få et mål på produksjonen, ble antall kalver telt sist juli. Tellingen viste at cirka 70 kalver var født i 2015. Bestanden ble gjennomgått på nytt i september, i forbindelse med utbrudd av lungebetennelse på kalv. Da var det omtrent 50 kalver igjen. Veterinærinstituttet undersøkte flere av de døde kalvene.

– Siden det store utbruddet av lungebetennelse i 2012, forårsaket av en mycoplasma-bakterie som forekommer hos sau, har vi hvert år påvist denne sjukdommen hos kalver, sier seniorforsker Kjell Handeland ved Veterinærinstituttet.

Fra januar var det regisrtert utbrudd av munnskurv, og flere kalver ble funnet døde, eller avlivet. I tellingen i mars-april ble det registrert 21 kalver.

Miljødirektoratet anslår at 2016-årgangen blir sterkere enn 2015-årgangen.

Fødes 70-80 kalver i år

– Det lever over 100 kyr på Dovrefjell, så produksjonen av kalver er god. Når kalvingen starter i begynnelsen av mai blir det født 70-80 moskus, slik at bestanden når ca. 300, sier seniorrådgiver Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO).

SNO er Miljødirektoratets feltapparat og har gjennomført tellinga sammen med Oppdal Bygdealmenning og fjellstyrene i Lesja og Dovre. Den viser at det lever minst 220 dyr på Dovrefjell nå, mot minst 240 dyr i fjor. Av disse er det minimum 106 voksne kyr, 21 dyr født i 2015 og 36 voksne okser.