Tidligere i uka lekket det ut at Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (HVSKS) ikke skulle flyttes fra Dombås til Værnes, slik Forsvarssjefen foreslå i sitt fagmilitære råd i oktober.

Statsminister Erna Solberg (H), Frp-nestleder Per Sandberg (Frp) var med på pressekonferansen der forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) la frem langtidsplanen.

- Forsvaret er ikke tilpasset de utfordringer vi står overfor. Vi varsler et taktskifte og en historisk satsing på Forsvaret, sa statsminister Solberg innledningsvis.

Dombås reddet, men ikke HV-11

I proposisjonen som skal behandles av Stortinget i høst, er HVSKS på Dombås foreslått videreført.

Derimot er det foreslått å legge ned HV-11, Heimevernsdistriktet i Møre og Romsdal. Det betyr at Setnesmoen leir på Åndalsnes blir lagt ned.

Regjeringen skriver i sitt forslag at "For å gjennomføre nødvendig styrking av prioriterte områder og for å tilpasse antall staber til en noe mindre struktur anbefaler regjeringen å avvikle distriktsstaben HV 11. Det vil fremdeles være lokale HV-styrker til å gjennomføre oppgaver i områdene, men under ledelse av andre distriktsstaber. Kontakten mot lokale myndigheter, og den regionale kompetansen ivaretas av ansvarlig distriktsstab."

Styrke forsvarsevnene

Forsvarsministeren sa under presentasjonen at endringsbehovet i forsvarssektoren er stort, og at det er store utfordringer, hovedsaklig i økonomisk etterslep på vedlikehold og responstid.

– Regjeringen legger med denne langtidsplanen grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret med reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Forsvaret er i dag ikke tilpasset de utfordringene vi står overfor og forsvarsevnen må styrkes. Vi må velge mellom å beholde dagens forsvarsstruktur eller å øke vår forsvarsevne. Vårt svar er at det er tvingende nødvendig å øke vår forsvarsevne i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Økte rammer

Forsvaret får 165 milliarder kroner de neste 20 årene, og dette skal være nøkkeltallet i langtidsplanen for Forsvaret som regjeringen legger fram fredag, skriver VG. I følge forsvarsdepartementet anbefales et historisk styrking av forsvarsbudsjettet, der rammen skal løftes til et nivå i 2020 som ligger om lag 7,2 milliarder kroner over dagens nivå.

Samtidig er Forsvaret pålagt å spare inn 40 milliarder kroner de neste 20 årene, og det er foreslått at ti av disse milliardene skal spares ved å legge ned baser. Her er Andøya, Kjevik, Kjeller, samt Trondenes og Åsegarden i Harstad ramset opp som noen av basene som skal bort.

HV-skolen på Dombås er foreslått videreført i regjeringens forslag, som skal behandles av Stortinget i høst. Foto: Skjermdump / Proposisjon til Stortinget