Tidligere har partiet foreslått at en ny sjukeheim bør bygges på Lesjaskog. Nå har et samstemt medlemsmøte foreslått å bygge helsehus på Lesja.

- Dette fordi vi mener at et helsehus må ligge mest mulig geografisk i midten av en eventuell ny kommune, med tilnærmet lik reiseavstand for de som bor i ytterkanten av kommunene. Det er blant annet av stor betydning for barsel/småbarnsforeldre og/eller eldre om en må reise 30 eller 60 minutter til eksempelvis spedbarnskontroll/legekonsultasjon. Vi mener at et eventuelt felles helsehus på Dombås vil bli liggende altfor langt fra befolkningen vest i Lesja, og samtidig frykter vi at en slik løsning på sikt vil bli "slukt" opp av helsehustjenester/legevakt lenger ned i dalen, melder partiet på sine facebooksider.

Neste møte i forhandlingsutvalget for kommunereformen er 6.april. Førstkommende tirsdag er det folkemøte på Hjerkinn med blant annet utmark, jakt, fiske og area. l