Som 13. vara til fylkestinget i Oppland er Øyvind Frich (Ap) i dag å finne som representant i fylkestingets møte på Lillehammer hotell. Frich mener at hans stemme kan være avgjørende når det framtiden for videregående skole i Dovre. Han er klar på at han vil stemme for en treåring tilbud på Dombås, uavhengig av hva resten av partigruppa bestemmer seg for.

Elevene i fokus

Noren er også tydelig på at han ønsker et treårig tilbud på Dombås.

- Det er først og fremst elevene jeg tenker på. Jeg har vært i kontakt med både elevråd, elevorganisasjonen og AUF. De er alle tydelig på at det er et treåring tilbud som vil gi den beste situasjonen for elevene. Som ungdomsrepresentant har jeg plikt til å ta opp denne saken, sier Noren.

Arbeiderpartiet diskuterte saken på gruppemøte tirsdag. Da var de ikke alene om å stemme for et treårig tilbud på Dombås. Hvordan stemmene skal bli gitt skal partiet diskutere onsdag.

- Denne skolen trengs på Dombås og i lokalsamfunnet. Det er viktig for ungdommen og for framtida, sier Frich.

Høyre på vippen

Fylkestinget er samlet på Lillehammer fram til torsdag, på dagsorden står blant annet plan for vidergående opplæring i Oppland. Tirsdag var det intens møtevirksomhet i de enkelte partigruppene, og Frich beskriver stemningen som spent. Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig sak. Saken skulle ha vært behandlet på fylkestinget i september. Da ble den utsatt. Komitè for opplæring og kompetanse har avslått å behandle den, og lot den gå rett til fylkestinget. Senterpartiet vil gå for forslaget om treårig videregående på Dombås. Det er Høyres stemmegiving det er knyttet størst spenning til.

- Vi venter til etter behandlingen med å kommentere saken, sier Kari-Anne Jønnes (H) til Vigga som er på plass på Lillehammer i dag.

Ordførerne i Lesja og Dovre, Mariann Skotte og Bengt Fasteraune, er på veg til Lillehammer. Det samme er elevene på Nord-Gudbrandsdal videregående skole avd. Hjerleid.