Akrobatane sto i kø da Gudrun Stavheim åpna den nye brua på uteområdet til Lesjaskog barnehage torsdag. Ei ny hengebru har kome opp i tilknytning til dei andre leikestativa, slik at hinderløypa er enda lengre og tøffare. Det som er spesielt med den nye hengebrua er at ho er kosta av Skoglund og Bekkefaret bufellesskap.

- Vi søkte om midler til ei aktivitetsbane for brukarane her, men da det var klart at barnehagen skulle flytte tok eg kontakt for å høyre om det var mulig med eit samarbeid, fortel Tone Slettvold Kvemum, avdelingsleiar ved Skoglund og Bekkefaret bufellesskap.

Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga