Kursleder er Rune Lostuen, som til daglig er produktsjef for drøvtyggerfôr i Felleskjøpet. Han åpner kurset med en uttalelse som kanskje legger litt ekstra press på kursdeltakerne med tanke på praksisdelen av kurset.

- Kvinner er ofte flinkere til å legge merke til detaljer i fjøset og med kyrne enn karene, er påstanden han setter frem.

Viktig å observere

Lostuen forteller at begynnelsen for kurset og boken som hører til var to veterinærer som så seg lei på å måtte behandle sykdom og skader som de mente oppsto unødig.

- Disse veterinærene mente at mange av tilfellene kunne vært unngått dersom bonden hadde fanget opp signalene og gjort tiltak på et tidligere tidspunkt, sier han, og beskriver en rekke symptomer og signaler som damene rundt bordet nikker gjenkjennende til.

Endrede driftsmåter er også med å øke behovet for bevisstgjøring av disse beskjedene som bonden kan få på tur gjennom fjøset.

- Det er en realitet at man må bruke mer tid på oppfølging etter overgangen til løsdriftsfjøs. Også bruken av melkerobot gjør at man mister mye av den daglige nærkontakten med kua. Dette må man kompensere for ved å bruke mer tid på observasjon, forklarer Lostuen, som også poengterer viktigheten av å kunne skille ut enkeltkyr som trenger oppfølging.

Kritiske øyne

Begrep som sultgrop og ventekyr blir presentert for kursdeltakerne, og de blir oppfordret til å observere og analysere hver gang de går gjennom fjøset.

Etter en grundig teorigjennomgang, skal damene så ut i fjøset og se om lærdommen kan omsettes til praksis. Med penn og sjekkliste går de gjennom fjøset med kritiske øyne. Først en generell runde på hele besetningen en og en, og deretter skal to og to ta for seg ett bestemt individ. Mellom hver runde tar Lostuen en oppsummering av observasjoner. Konklusjonen er klar og entydig: Her i fjøset har kyrne det bra!

Ikke for sent

Kusignalkurset er bare ett av temaene som gruppen Kvinner i landbruket har tatt for seg det siste året. Initiativtaker til gruppen, Anne Evensen Torsgård, sier at det ikke er for sent å bli med.

- Vi har møte en gang i måneden, og tar opp et nytt aktuelt tema hver gang. Tidspunkt og sted for møtene er opplyst på kommunenes hjemmesider, og det er hele tiden mulig å bli med, for de som er interesserte, sier hun.

Siste møte før sommeren er i mai.Da er det også årsmøte, og en fin anledning til å påvirke gruppens videre aktiviteter.

- Da skal vi nemlig gå gjennom programmet for neste år, så da kan alle komme med innspill til tema de kunne tenke seg når vi starter opp igjen i september, avslutter Torsgård.

Med kritiske øyne ble kyrne og omgivelsene deres studert og resultatene behørig notert. Foto: Lokalavisa Vigga
Nysgjerrige og våkne kyr er et godt tegn. Foto: Lokalavisa Vigga
- Vafför gör du på detta viset? Foto: Lokalavisa Vigga