Hennes siste besøk utenfor Statens hus på Lillehammer ble lagt til kommunestyremøtet på Lesja. Her var temaet kommunesammenslåing, og hvordan forskjellige lover påvirker prosessen. Hille Valla har stort tro på arbeidet Lesja har startet sammen med Dovre, og mener dette vil være et vinnerlag.

- Jeg vil ikke anbefale 15 000 innbyggere som en ønsket størrelse på en ny kommune. Det handler om geografi, dal, fjell og elver som påvirker oss. Jeg ønsker veldig sterkt at Lesja og Dovre skal drive planen og prosessen sin, og vise at selv om vi ikke når opp til dette tallet vil det ha en stor verdi å bli større, sa Hille Valla.

Smått er godt

Billetten til lyntoget er det synlige beviset på at Lesja og Dovre har reservert plass til å være med i første omgang av kommunesammenslåing. Denne billetten fikk kommunestyremedlemmene i Lesja torsdag. Da må et vedtak være gjort innen juni 2015. Lesja og Dovre er de eneste kommunene i regionen som har plassbillett på lyntoget. Hvis kommunene velger å bruke denne billetten vil det kunne tilføre kommunene ekstra midler, enn om man velger sammenslåing på et senere tidspunkt.

- Hvis det ikke åpnes opp for at kommuner som Lesja og Dovre som kan være en motor i å vise fram mulighetene det gir, vil sentraliseringen øke krafitg. Det å starte som dere har gjort er bra, tror mange vil bli misunnelig og ønsker å hive seg på. Alle vil være med på vinnerlaget. Og vinnerlaget er er i alle fall ikke de som sitter og venter. Det er viktig å jobbe med det en har, sa Hille Valla.

Hun oppfordrer til å bruke kommunereformen som et verktøy for å oppnå vekst og utvikling. Hille Valla lover å beholde sitt engasejement for Oppland om kommunereformen også etter at hun fratrer posisjonen som Fylkesmann. Både hun og fagdirektør Eli Blakstad fikk med seg gaver og godord fra Lesja.