Det økte andelsinnskuddet gjør at flere velger å melde seg ut av selskapet.

Styret i Nortura har bedt sine medlemmer øke sin egenandel til 12 000 kroner. De fleste egenandeler var tidligere 1000 kroner. Alternativet til et fortsatt eierskap for bøndene var å gå fra eier og medlem til leverandør. De kan fortsatt levere slakt til Nortura, men de vil da kunne få dårligere pris, mister retten til et eventuelt overskudd og mister stemmeretten.