Mandag kveld ble det arrangert bygdemøte i Heidal, hvor ett av temaene var tilbakeflytting til Heidal. Hva kan gjøres for å folk tilbake til bygdene våre? Dette er et spørsmål det stadig jobbes med i små kommuner som Lesja, Dovre og Sel. Det finnes mange rundt om i Norge, og også utenfor landegrensene, som gjerne vil flytte tilbake til Nord-Gudbrandsdalen, men som i årene som har gått siden de flyttet hjemmefra har tatt en utdannelse som ikke kan brukes i hjemkommunen. Hovedsakelig er det tre viktige faktorer som avgjør om det er mulig å flytte tilbake til hjemkommunen: Jobb, bolig og barnehageplass. Våre tre kommuner kan alle skilte med full barnehagedekning, men jobb og bolig er det gjerne verre med.

Under møtet i Heidal mandag, som ordfører Dag Erik Pryhn hadde tatt initiativet til, var blant andre Pål Ellingsbø, heidøl som per i dag er bosatt i Trondheim, invitert for å fortelle hva som skal til for at han tar med seg familien og flytter tilbake til hjemplassen. Dette er et riktig grep å ta. Man må spørre de det gjelder hva som skal til for å få dem hjem. Her kommer også kommunenes omdømmefokus inn. De som er oppvokst i Lesja, Dovre eller Sel og ønsker å flytte tilbake, gjør det fordi de selv har hatt en trygg og god oppvekst her, fordi de ønsker å komme tilbake til røttene sine, og ha familien tettere rundt seg. For disse betyr det sannsynligvis lite hvilket omdømme kommunen har fått siden sist de bodde her. Samtidig gir økte bo- og jobbmuligheter bedre omdømme i seg selv.

Med et økt fokus på disse faktorene tror vi det vil komme enda flere flyttende tilbake til Lesja, Dovre og Sel. De tre kommunene har allerede mye å by på. Lesja har fått nytt kulturhus og det bygges stadig mer gang- og sykkelvei. De har alpinanlegget på Bjorli og generelt et aktivt idrettsmiljø i hele kommunen. I Dovre har de fått et nytt flott skianlegg i Tjørrhovda og en av dalens største barnehager. I Sel åpnes snart det nye kulturhuset, som blir en storstue for både Sel kommune og kommunene rundt, i tillegg til at de har Distriktsmedisinsk senter og et idrettsmiljø som nå er kjent langt utenfor Gudbrandsdalens grenser. Dette er bare eksempler på hva våre tre kommuner har å tilby sine innbyggere, men det er et godt grunnlag for det videre arbeidet med å få utflyttede nord-gudbrandsdøler hjem igjen.